پرش به محتوا

همکاری با ما

شرکت آرتان فولاد ایرانیان در ۳ ردیف شغلی بصورت محدود نیرو می پذیرد. 

کارشناس تامین آهن آلات

– کارشناس تامین آهن آلات (آقا) 

– با سابقه حرفه ای حداقل ۳ سال در بازار آهن

– محدوده سنی ۲۵ الی ۴۵ سال

-۳ سال سابقه مرتبط

-دیپلم به بالا ترجیحا کارشناسی رشته های مهندسی

کارشناس بازاریابی و فروش

– کارشناس تامین آهن آلات (آقا) 

– با سابقه حرفه ای حداقل ۳ سال در بازار آهن

– محدوده سنی ۲۵ الی ۴۵ سال

-۳ سال سابقه مرتبط

-دیپلم به بالا ترجیحا کارشناسی رشته های مهندسی

کارشناس حسابداری

– کارشناس تامین آهن آلات (آقا) 

– با سابقه حرفه ای حداقل ۳ سال در بازار آهن

– محدوده سنی ۲۵ الی ۴۵ سال

-۳ سال سابقه مرتبط

-دیپلم به بالا ترجیحا کارشناسی رشته های مهندسی

جست و جو در آرتان استیل