با ما در ارتباط باشید

مدیریت عامل

آقای مهندس احسان حاتمیان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000- 021

شماره داخلی : 100

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: E.Hatamian@artansteel.ir

واحد بازرگانی

آقای سید محمد سید بنکدار ، مدیر واحد بازرگانی

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000- 021

شماره داخلی : 200

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: info@artansteel.ir

واحد فروش

آقای رضا فخاری، مدیر واحد فروش

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000- 021

شماره داخلی : 206

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: r.fakhari@artansteel.ir

واحد بازاریابی

آقای مهندس محمد رضا کاظمی، مدیر واحد بازاریابی

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000 – 021

شماره داخلی : 300

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: M.kazemi@artansteel.ir

واحد مالی و اداری

آقای سامان امیدوار، مدیر واحد مالی – اداری

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000 – 021

شماره داخلی : 401

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: S.Omidvar@artansteel.ir

واحد فناوری اطلاعات

آقای مهندس آروین عطاری نواب، مدیر واحد فناوری و اطلاعات

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000- 021

شماره داخلی : 500

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: a.attari@artansteel.ir

واحد رسانه

آقای مهندس آروین عطاری نواب، مدیر واحد رسانه

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 74418000- 021

شماره داخلی : 500

ساعات پاسخگویی: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

ایمیل: a.attari@artansteel.ir

جست و جو در آرتان استیل