ادامه افزایش قیمت فولاد زنگ نزن چین

قیمت فولاد زنگ نزن چین روند صعودی خود را حفظ کرده است.

افزایش قیمت نیکل از قیمت فولاد زنگ نزن حمایت کرده است. معامله سه ماهه نیکل با قیمت ۱۵۰۷۷ دلار به ازای هر تن صورت گرفته است، که به اندازه ۳۱۹ دلار افزایش یافته است. ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای نیکل NPI 1060 تا ۱۱۰۰ یوان در هر واحد نیکل بوده است.

 

***بازار داخلی

شاخص ورق سرد ۲ میلی متری: ۱۴۷۰۰ تا ۱۵۰۰۰ یوان در هر تن، افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ یوانی در هر تن

بزرگترین کارخانه فولاد زنگ نزن چین، قیمت ورق گرم ضد زنگ را به اندازه ۱۵۰۰ یوان در هر تن افزایش داده است. کارخانجات ورق سرد نیز به دلیل هزینه مواد اولیه افزایش قیمت داشته اند. خریداران سطح تامین مواد را در حد معمولی انجام دادند. تاجری در شرق چین گفت:” تقاضا خوب است، بنابراین خریداران قیمت بالا را پذیرفتند.” ۱۱ خودروساز در چین ۱٫۱۱ میلیون واحد در ۲۰ روز اوت تولید کردند، که به اندازه ۴۶٫۴ درصد افزایش یافته است.

دراین باره بیشتر بخوانید: قیمت فولاد در جهان

 

***صادرات

شاخص ورق سرد ضد زنگ ۳۰۴: ۲۰۵۰ تا ۲۰۷۰ دلار به ازای هر تن فوب، افزایش ۹۰ تا ۱۱۰ دلاری در هر تن

شاخص ورق گرم ضد زنگ ۳۰۴: ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ دلار به ازای هر تن فوب، افزایش ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلاری در هر تن

پیشنهادات صادراتی با توجه به دستاوردهای بازار داخلی، افزایش یافته است. ورق سرد ضد زنگ با قیمت ۲۰۶۰ تا ۲۰۷۰ دلار به ازای هر تن فوب پشنهاد شده است، که به اندازه ۲۰ تا ۱۲۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. پیشنهادات برای ورق گرم ضد زنگ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ دلار به ازای هر تن فوب بود، که به اندازه ۵۰ تا ۱۲۰ دلار افزایش یافته است.

 

***شرق آسیا

شاخص ورق سرد ضد زنگ ۳۰۴: ۲۰۷۰ تا ۲۰۹۰ دلار به ازای هر تن سی آی اف، افزایش ۹۰ تا ۱۲۰ دلاری در هر تن

شاخص ورق گرم ضد زنگ ۳۰۴: ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن سی آی اف، افزایش ۱۲۰ تا ۱۴۰ دلاری در هر تن

تقاضا در شرق آسیا به تدریج در حال بهبود است. پیشنهادات برای ورق سرد ضد زنگ ۲۰۷۰ تا ۲۰۹۰ دلار به ازای هر تن سی آی اف و برای ورق گرم ضد زنگ در حدود ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ دلار بوده است.

منبع: متال بولتن

The post ادامه افزایش قیمت فولاد زنگ نزن چین appeared first on آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد.

قیمت فولاد زنگ نزن چین روند صعودی خود را حفظ کرده است. افزایش قیمت نیکل از قیمت فولاد زنگ نزن حمایت کرده است. معامله سه ماهه نیکل با قیمت ۱۵۰۷۷ دلار به ازای هر تن صورت گرفته است، که به اندازه ۳۱۹ دلار افزایش یافته است. ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای نیکل NPI 1060 تا
The post ادامه افزایش قیمت فولاد زنگ نزن چین appeared first on آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد.

جست و جو در آرتان استیل